Tack vare färre krigskador har den amerikanska arméns Landstuhl Regional Medical Center nedgraderats från ett Trauma Center Level I till ett Trauma Center Level III.

Det militära sjukhuset, som ligger i Landstuhl, Tyskland, är den största utsidan av kontinentala USA.

Enligt stjärnor och band:

Under 2013 antog Landstuhl 735 traumapatienter enligt sjukhusstatistik. Det är 465 av de 1200 som vanligtvis behövs för nivå I-verifiering, enligt American College of Surgeons, som inspekterar och kontrollerar om sjukhus uppfyller kriterierna för att kvalificera sig som traumacenter.

Det finns inget minimikrav för patientantalet för nivå III-centra, men sjukhuspersonal projicerar att de ska se mellan 300 och 500 traumapatienter under det närmaste året.

Landstuhl ansågs vara ett Trauma-center på nivå I tre år tidigare, till stor del på grund av kriget i Afghanistan.

Stars och Stripes rapporterade att trots sin statusförändring, kommer alla de möjligheter Landstuhl "som läggs till att bli ett högsta traumacentrum att förbli åtminstone till slutet av kriget i Afghanistan."