1 av 1 Las_Vegas_89

Arizonians som lagligt bär ett doldt vapen i sitt hemland kommer inte att erkännas som sådana i Nevada. En röst i förra veckan av Nevada Sheriffs och Chiefs 'Association (NvSCA) har ändrat en lag som erkände Arizona dolda vapen tillåter som lagligt i det staten. Beslutet fattades efter att organisationen var informerad om att Arizona krav standarder har ändrats och ligger nu under Nevada.

I början av februari meddelade Las Vegas-området skjutvapeninstruktörer NvSCA att Arizona hade väsentligt ändrat sina träningskrav till standarder under de krav som Nevada krävde. Som svar kontaktade Nevada Department of Public Safety Arizona Department of Public Safety att genomföra en revision och DPS bekräftade att förändringar hade skett under 2010.

Arizona ändrade den dolda bärlagen i 2010, så att boende över 21 år kan bära ett dolt vapen utan tillstånd. Medan lagen fortfarande har särskilda krav, bland annat att den sökande får skjutvapeninstruktion som lärs ut av en nationell riflemans föreningens certifierade instruktör, kräver det inte längre att träning omfattar träningsbrand. Den förändringen, tillsammans med borttagandet av lagstadgade minimikrav på utbildning, marksmanship och dömande krav på skytte, var det som ledde till beslutet.

Läs mer här